Muzeul național al Bucovinei

Înființat în anul 1900, din inițiativă unor intelectuali suceveni, deținător, inițial, al unui patrimoniu restrâns, rezultat din săpăturile arheologice începute in anul 1895 la Cetatea de Scaun, muzeul si-a îmbogățit de-a lungul timpului colecțiile, și-a amplificat și diversificat în permanență activitatea. Dispune în prezent de valoroase colecții arheologice, numismatice, fonduri memoriale și documentare, cărți, reviste, manuscrise, partituri, arme, uniforme, pinacoteca. Expoziția de istorie, din strada Stefan cel Mare 33, reorganizată și deschisă în 1981, prezinta istoria Bucovinei, in contextul istoriei naționale. Ideea fundamentala, consecvent prezenta pe parcursul expoziției, consta in sublinierea vechimii, continuității si unității elementului etnic autohton de-a lungul tuturor etapelor de dezvoltare istorica a poporului roman, in pofida tuturor greutăților pe care le-a depășit de fiecare data, reușind sa creeze o civilizație caracterizata prin valoare, bogăție si originalitate. In acest context, sunt puse in evidenta, evoluția străvechilor civilizații care s-au succedat, in special a civilizației geto-dacice, procesul de etnogeneza al poporului roman, factorii interni si externi care i-au influențat dezvoltarea, de-a lungul secolelor. Un loc important îl ocupa, firesc, perioada medievala, prin faptul ca teritoriul județului Suceava a constituit vatra de formare a statului feudal independent Moldova, ca aici, se afla primele trei capitale ale Moldovei, Baia, Siret si Suceava, de numele căreia este legata glorioasa domnie a lui Stefan cel Mare. Aici, a înflorit in epoca medievala o remarcabila arta si cultura româneasca a cărei perenitate constituie o mărturie a geniului creator al poporului roman. Este prezentat momentul primei uniri politice a Tarilor Romane, sub Mihai Voievod Viteazul in anul 1600, istoria acestor locuri de la 1775, când partea de nord-vest a Moldovei a fost anexata de Imperiul Habsburgic, moment in care acest teritoriu s-a numit Bucovina, pana la făurirea statului național roman unitar, in anul 1918, precum si etapele de integrare a acestui străvechi pământ romanesc in structurile statului roman.